Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu